Topdog training

Topdog honden SOVA training is een training waarbij een hond wordt ingezet als co-trainer. De hond die hierbij gebruikt wordt is speciaal opgeleid, en gecertificeerd door een gedragsdeskundige.

De training is geschikt voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen en problemen op het gebied van zelfvertrouwen, zelfbeheersing en weerbaarheid. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kinderen met autisme, ADHD, faalangst, pestgedrag (zowel de ‘pester' als de ‘gepeste').
Maar ook voor volwassenen, die moeite hebben met zaken als initiatief nemen, vertrouwen en leidinggeven hebben veel baat bij de Topdog training.
De training wordt altijd aangepast aan de deelnemer en zijn/haar doelen.

Er wordt gedurende 12 bijeenkomsten geleerd een hond te begeleiden en leiding te geven door gebruik te maken van honden(lichaams)taal en hondengedragsregels. Het doel van de training is het inzichtelijk maken van het eigen gedrag en de weerslag hiervan op het gedrag van de hond door middel van feedback en spiegeling van de eigen houding en gedrag.

Topdog kan worden ingezet voor cliënten waarvan verwacht wordt dat een regulier traject niet zal aanslaan, of die zijn vastgelopen in reguliere trajecten. Topdog kan ook een alternatief zijn voor een regulier traject. De module kan tevens worden ingezet om een cliënt voor te bereiden op een regulier traject. Tijdens de Topdog-training wordt samenwerken met de hond en zijn natuurlijke gedrag en lichaamstaal als uitgangspunt genomen. Belangrijk hierbij is dat de cursist leert om een vredelievende leiderhond te worden, zodat de hond zich door hem of haar laat sturen. Zaken als contact maken, vertrouwen geven en nemen, communiceren, interactie, leiding geven en nemen, initiatief nemen en houden lopen als een rode draad door de training.

Door met de hond aan het werk te gaan leert de cliënt zich meer bewust te worden van zichzelf en de mogelijkheden die hij/zij heeft om met situaties om te gaan. Op een natuurlijke wijze leert de cliënt om zich ook op de ander te richten en hierop in te spelen. Het natuurlijke gedrag van de hond en zijn lichaamstaal zijn hierbij een prachtig hulpmiddel en spiegel en de hond is vanzelfsprekend de grootste stimulans.

Tijdens de training komen onder meer zaken aan de orde als rust en zelfbeheersing (wordt je onrustig, dan wordt de hond dit ook), hoe geef je leiding (duidelijk zijn, zowel in gesproken taal als in lichaamstaal), initiatieven nemen (voordat de hond besluit om dat te doen), uitdagingen aangaan (steeds meer van de hond vragen), omgaan met situaties die niet gaan zoals je wilt, complimenten maken om de hond te stimuleren en zelf complimenten ontvangen als je t goed doet.

pijl Rust, interactie en duidelijkheid zijn hierbij de sleutelwoorden.

Voor meer informatie, bezoek de website Topdogtraining.nl.